Další služby

Další služby2018-08-10T18:32:31+02:00

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Laboratorní rozbor vody

Laboratorní rozbor vody je zásadní informací investora k možnostem jejího použití. Vzorky vody posíláme na rozbor do laboratoře Zdravotního ústavu Jihlava.Spolu s projektovou dokumentací jsou výsledky laboratorních rozborů vody předány na příslušný úřad. V případě zájmu můžeme navrhnout i druh úpravy vody v případě nevyhovující kvality vody.

Provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty. Do našeho portfolia služeb patří dále vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, ovzorkování pozemních vod, vystrojení vrtu, kamerové zkoušky, rozbor vody, montáž úpravy vody, čerpací zkoušky, projektová dokumentace k vrtu, trubní studna = pramen studny.

Montáž úpravny vody

Úprava vod se v posledních letech dostává do popředí zájmu.Po kvalitní analýze vody seznámíme klienta s možností její úpravy.

Provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty. Do našeho portfolia služeb patří dále vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, ovzorkování pozemních vod, vystrojení vrtu, kamerové zkoušky, rozbor vody, montáž úpravy vody, čerpací zkoušky, projektová dokumentace k vrtu, trubní studna = pramen studny.

Naše pole působnosti je celá ČR, zejména pak Vysočina.

Vrtaní studní provádíme ve všech horninách a zeminách, jako jsou jíly, štěrky, tekuté písky, černozem i hnědozem.

Kamerové zkoušky

Speciální kamery jsou vyrobeny k průzkumu již realizovaných hydrogeologických vrtů, vrtaných studní a jiných geologických vrtů. Díky této moderní technologii můžeme zjistit možné poruchy vrtu, znečištění vrtu, můžeme navrhnout možné umístění čerpadla aj.

Pomocí kamery lze také určit, v jakém stavu je vodní zdrojna pozemku, který chcete koupit, nebo vás obeznámíme s technickými problémy vaší studny na chalupě, kam jezdíte jednou za půl roku.

Provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty. Do našeho portfolia služeb patří dále vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, ovzorkování pozemních vod, vystrojení vrtu, kamerové zkoušky, rozbor vody, montáž úpravy vody, čerpací zkoušky, projektová dokumentace k vrtu, trubní studna = pramen studny.

Naše pole působnosti je celá ČR, zejména pak Vysočina.

Vrtaní studní provádíme ve všech horninách a zeminách, jako jsou  jíly, štěrky, tekuté písky, černozem i hnědozem.

Čerpací zkoušky – hydrodynamické posudky

Hydrodynamické posudky jsou nejrozšířenějšími metodamipro ověřování vydatnosti vrtaných studní.

Na základě této analýzy jsou pak navrženy parametry užívání studny.K naší práci používáme nejmodernější technologii pro zjištění potřebných dat.

Dalšími metodami jsou např. stoupací zkoušky, které jsou většinou metodicky spojené s čerpacími zkouškami a dále pak vsakovací zkoušky.

Provádíme také průzkumné vrty na monitoring vody, které jsou potřeba například u skládek s komunálním odpadem, kde se zkoumá kvalita podzemní vody.

Provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty. Do našeho portfolia služeb patří dále vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, ovzorkování pozemních vod, vystrojení vrtu, kamerové zkoušky, rozbor vody, montáž úpravy vody, čerpací zkoušky, projektová dokumentace k vrtu, trubní studna = pramen studny.

Naše pole působnosti je celá ČR, zejména pak Vysočina.

Vrtaní studní provádíme ve všech horninách a zeminách, jako jsou jíly, štěrky, tekuté písky, černozem i hnědozem.

Naši partneři

Jsme profesionálové ve svém oboru a kladné reference našich spokojených zákazníků nás posouvá o krok výš. Máme odborný pracovní tým, který ví, jak na to.

Nezávazná poptávka

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

Jméno *
Příjmení *
Email *
Telefon

Předmět

Parcelní čísla *

Katastrální úřad *

Váš dotaz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů: informace o zpracování osobních údajů*ANO