Dokumentace k vrtané studni

Dokumentace k vrtané studni2020-03-26T10:56:28+01:00

Cena za vrtné práce je individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

Nevázazná kalkulace

Dokumentace k vrtané studni

Mezi naše služby patří také vypracování hydrogeologického posudku pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla.

Projekt vrtané studny musí být vypracován pro stavební a vodoprávní úřad. Projekt zpracovává autorizovaný inženýr z oboru vodohospodářských staveb.

Hydrogeologický posudek pro vrtanou studnu nebo pro vrt pro tepelná čerpadla musí být zpracován pro stavební a vodoprávní úřad. Posudek zpracovává odpovědný řešitel geologických prací z oboru hydrogeologie.

Báňský posudek musí být zpracován pro vrty hlubší než 30 m a pro kopané studny hlubší 3 m. Posudek zpracovává báňský projektant.

Provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty. Do našeho portfolia služeb patří dále vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, ovzorkování pozemních vod, vystrojení vrtu, kamerové zkoušky, rozbor vody, montáž úpravy vody, čerpací zkoušky, projektová dokumentace k vrtu.

Naše pole působnosti je celá ČR, zejména pak Vysočina.

Nezávazná poptávka

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

Jméno *
Příjmení *
Email *
Telefon

Předmět

Parcelní čísla *

Katastrální úřad *

Váš dotaz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů: informace o zpracování osobních údajů*ANO