Vrtaná studna

Vrtaná studna2020-03-26T10:55:00+01:00

Cena za vrtné práce je individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

Nevázazná kalkulace

Vrtaná studna

Vrtaná studna pažená pažnicemi (PVC nebo ocelové) s filtračním obsypem představuje stabilní vodní zdroj s dlouhým časovým využitím. Pokud vyhovuje voda kvalitativním požadavkům pro pitnou vodu, lze takový zdroj vody využít pro zásobování vodou rodinného domu nebo jako vodní zdroj pro závlahové systémy či bazény. Při použití filtračního obsypu (zrnitost se určuje podle zrnitosti okolního prostředí) by mělo být zamezeno vniknutí mechanických nečistot do vašeho vrtu. V každém případě musí být ústí vrtu utěsněno jílovým těsněním proti vniknutí povrchových vod do vrtu, čím by mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod povrchovými kontaminanty. Taková studna splňuje požadavky normy ČSN 75 5115 o jímání podzemních vod.

Provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty. Do našeho portfolia služeb patří dále vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, ovzorkování pozemních vod, vystrojení vrtu, kamerové zkoušky, rozbor vody, montáž úpravy vody, čerpací zkoušky, projektová dokumentace k vrtu, trubní studna = pramen studny.

Naše pole působnosti je celá ČR, zejména pak Vysočina.

Nezávazná poptávka

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

Jméno *
Příjmení *
Email *
Telefon

Předmět

Parcelní čísla *

Katastrální úřad *

Váš dotaz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů: informace o zpracování osobních údajů*ANO