Úvod2020-03-26T12:04:31+01:00

Dáme vaší zeleni život, dáme vám vodu

Společnost Drilling wells s.r.o. se specializuje na vrtné práce v oblasti inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu. Dále provádíme vrty pro čerpání podzemní vody (VRTANÉ STUDNY) a tepelná čerpadla. Ve vrtech je možné provádět kamerové prohlídky.

Vrtáme do hloubky s maximálním dosahem až 200 metrů.

Vrtáme po celé České republice!

0
Laboratorních rozborů
0
Vyhloubených studní
0
Super číslo
0 +
Spokojených zákazníků

Co nabízíme

Vrtaná studna

Vrtaná studna pažená pažnicemi (PVC nebo ocelové) s filtračním obsypem představuje stabilní vodní zdroj s dlouhým časovým využitím.

Vrtaná studna

Vrtaní studní provádíme ve všech horninách a zeminách, jako jsou jíly, štěrky, tekuté písky, černozem i hnědozem.
Více informací

Lab. rozbor vody

Laboratorní rozbor vody je zásadní informací investora k možnostem jejího použití. Vzorky vody posíláme na rozbor do laboratoře Zdravotního ústavu Jihlava.

Lab. rozbor vody

V případě zájmu můžeme navrhnout i druh úpravy vody v případě nevyhovující kvality vody.
Více informací

Montáž úpravny vody

Úprava vod se v posledních letech dostává do popředí zájmu. Po kvalitní analýze vody seznámíme klienta s možností její úpravy a dalšími opatřeními.

Montáž úpravny vody

Úprava vod se v posledních letech dostává do popředí zájmu. Po kvalitní analýze vody seznámíme klienta s možností její úpravy.
Více informací

Kamerové zkoušky

Máme k dispozici speciální kamery, které jsou vyrobeny k průzkumu již realizovaných hydrogeologických vrtů, vrtaných studní a jiných geologických vrtů.

Kamerové zkoušky

Díky této moderní technologii můžeme zjistit možné poruchy vrtu, znečištění vrtu, můžeme navrhnout možné umístění čerpadla aj.
Více informací

Další služby

V souvislosti s vrtnými pracemi také zajišťujeme projektovou dokumentaci, hydrogeologické a báňské posudky. Dále zajišťujeme odběr pozemních vod, jejich laboratorní rozbory, montáž úpravy vody a čerpací zkoušky, provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty, vrty pro tepelná čerpadla.

Provádíme mělké vrty a v souvislosti s oprávněním, vydaným Obvodním báňským úřadem v Liberci, i vrty nad 30 m s maximálním dosahem 100m, vrtání provádíme ve všech typech hornin a zemin.

Naše služby provádíme po celé České republice, soustředíme se zejména na oblast Vysočina.

Drilling wells s.r.o. v rozhlase

PŘIPOMÍNÁME ZNOVU:

Na obecní vrty vyřizujeme dotace až 80 % z EU.

Vrtáme i v zimním období do -5 °C.