Úvod2020-02-17T13:34:09+00:00

Dáme vaší zeleni život, dáme vám vodu

Společnost Drilling wells s.r.o. se specializuje na vrtné práce v oblasti inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu. Dále provádíme vrty pro čerpání podzemní vody (VRTANÉ STUDNY) a tepelná čerpadla. Ve vrtech je možné provádět kamerové prohlídky.

Vrtáme do hloubky s maximálním dosahem až 200 metrů.

Vrtáme po celé České republice!

Vrtaná studna

Vrtaná studna pažená pažnicemi (PVC nebo ocelové) s filtračním obsypem představuje stabilní vodní zdroj s dlouhým časovým využitím.

Vrtaná studna

Vrtaní studní provádíme ve všech horninách a zeminách, jako jsou jíly, štěrky, tekuté písky, černozem i hnědozem.

Více informací

Lab. rozbor vody

Laboratorní rozbor vody je zásadní informací investora k možnostem jejího použití. Vzorky vody posíláme na rozbor do laboratoře Zdravotního ústavu Jihlava.

Lab. rozbor vody

V případě zájmu můžeme navrhnout i druh úpravy vody v případě nevyhovující kvality vody.

Více informací

Montáž úpravny vody

Úprava vod se v posledních letech dostává do popředí zájmu. Po kvalitní analýze vody seznámíme klienta s možností její úpravy a dalšími opatřeními.

Montáž úpravny vody

Úprava vod se v posledních letech dostává do popředí zájmu. Po kvalitní analýze vody seznámíme klienta s možností její úpravy.

Více informací

Kamerové zkoušky

Máme k dispozici speciální kamery, které jsou vyrobeny k průzkumu již realizovaných hydrogeologických vrtů, vrtaných studní a jiných geologických vrtů.

Kamerové zkoušky

Díky této moderní technologii můžeme zjistit možné poruchy vrtu, znečištění vrtu, můžeme navrhnout možné umístění čerpadla aj.

Více informací
0
Laboratorních rozborů
0
Vyhloubených studní
0
Monitorovaných vrtů
0+
Spokojených zákazníků

Drilling wells s.r.o. v rozhlase

Odkaz na rozhovor v Českém rozhlase
Nepřehlédněte také tento článek v Hospodářských novinách

Další služby

V souvislosti s vrtnými pracemi také zajišťujeme projektovou dokumentaci, hydrogeologické a báňské posudky. Dále zajišťujeme odběr pozemních vod, jejich laboratorní rozbory, montáž úpravy vody a čerpací zkoušky, provádíme hlubinné vrty, průzkumné a monitorovací vrty, vrty pro tepelná čerpadla.

Provádíme mělké vrty a v souvislosti s oprávněním, vydaným Obvodním báňským úřadem v Liberci, i vrty nad 30 m s maximálním dosahem 100m, vrtání provádíme ve všech typech hornin a zemin.

Naše služby provádíme po celé České republice, soustředíme se zejména na oblast Vysočina.

PŘIPOMÍNÁME ZNOVU:Na obecní vrty vyřizujeme dotace až 80% z EU.

Vrtáme i v zimním období do -5 °C. 

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

Nezávazná kalkulace